Informatie over het herroepingsrecht

Informatie over het herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen de dertig dagen zonder reden te herroepen.

De retourtermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Reishunger GmbH, Am Waller Freihafen 1, 28217 Bremen, e-mail: [email protected], fax: +49 421 2080 2128, tel: +49 421 2080 2491 (wereldwijd) of +41 43 505 17 59 (voor Zwitserland)) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. U kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor retour gebruiken, dat echter niet verplicht is.

U kunt ook ons retourformulier of een andere duidelijke verklaring elektronisch invullen en indienen op onze website https://www.reishunger.com/nl/helpen/herroeping.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van de herroeping. Wij nemen de retourkosten voor onze rekening op voorwaarde dat het bij ons op te vragen retourlabel wordt gebruikt voor de retourzending. Als u geen gebruik maakt van ons retourlabel, draagt u de kosten van de retourzending.

Met het oog op de retourtermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de retourtermijn stuurt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

• voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien het zegel na levering is verwijderd.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de bezorgingskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen de veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw retour uit deze overeenkomst terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval ten laatste binnen de veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gerespecteerd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor mogelijks waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een omgang met de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen.

- Einde van de informatie over het herroepingsrecht -

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen heeft u de mogelijkheid om zonder redenen de overeenkomst te herroepen. U heeft verschillende mogelijkheden om uw retour te verklaren. U kan het modelformulier op deze pagina gebruiken en de retour direct online naar ons sturen. U heeft eveneens de mogelijkheid om ons voorbereid modelformulier in te vullen en per brief te sturen naar Reishunger GmbH, Am Waller Freihafen 1, 28217 Bremen. U kan het retourformulier hier verkrijgen. Vul gewoon de velden in en stuur ons het ingevulde formulier toe. U kan ons ook uw retour per e-mail sturen naar [email protected] U kan uw retour ook telefonisch doorgeven op +49 421 2080 2491 (wereldwijd) of +41 43 505 17 59 (voor Zwitserland) (maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00 en 14:00-16:00). Gebruikte goederen zijn uitgesloten van herroeping. Wij dragen de retourkosten voor u op voorwaarde dat het door ons gegeven retourlabel wordt gebruikt voor de retourzending. Lees hiervoor onze herroepingsgevolgen.