De juiste rijst-waterverhouding voor de perfecte rijst

Magnetron Rijstkoker

Rijst-waterverhoudingen (Nederlands) 
Rice water ratio (english)